اشرف غني: څلوېښت سلنه بوديجه به ولايتونو ته ځانګړې کړم