به نظرشما خصوصيات يک رييس جمهور خوب کدام است؟ و از جمله کدام خصوصيات را در خود مى بينيد؟
به نظر ما خصوصیاتِیک رئیس جمهور خوب این ها اند: مسلمان با تقوا،صادق،عادل،خدمتگزار، دانشمند، مدیر و مدبر، خلاق و مبتکر، دلسوز برای ترقی اقتصادی، بازسازی و امنیت کشور و دارای جایگاه در حافظۀ ملی. در رابطه به من، بایستی ملت شریف افغانستان قضاوت نمایند.
١٥- ما باورمند و متعهد هستیم که یک رییس جمهور، باید به تمامی مشکلات داخلی و خارجی رسیدگی کرده و راه های حل با چالش ها را دریابد؛ میتوان خصوصیاتی که شایسته و بایسته یک رییس جمهور است اینگونه عنوان کرد: - توظیف کارمندان در سطوح مختلف به اساس اصل شایسته سالاری - عرضه خدمات به شهروندان بدون در نظرداشت تعلقات سیاسی، مذهبی، زبانی و ملیتی - فراهم نمودن زمینه مشارکت در امور حکومتداری برای تمامی اتباع کشور - مبارزه با فساد اداری در تمامی سطوح - تعمیم و حمایت از اصل پاسخگو بودن مسوولین دولتی در قبال ملت و ارائه بهترین خدمات برای مردم کشور در پایان از خداوند بزرگ و عالیمرتبه، می خواهیم که به پاس خون شهیدان این سرزمین قهرمان پرور، که با نثار جان های پاک شان غرور و افتخار آفریدند، خدمتگذاران این خاک و وطن باشیم . تل دوی افغانستان
خصوصيات يک رييس جمهور خوب از نظر من اين است: -عادل باشد، در خشونت وفاجعه هادست نداشته باشد.. -از صحتمندی سالم بهره مند باشد. -به منافع ملی ووحدت ملی متعهد باشد. - جرئت وکفایت اخلاقی داشته باشد. -قابلیت مدیریت موثر را داشته باشد. -حوصلۀ کامل داشته باشد. - آگاهی مردمی وکشور شمول داشته باشد. -برسیاست داخلی وخارجی کشور تسلط کامل داشته باشد. - مفکورۀ ریاست جمهوری داشته باشد. - از دارایی ملی وظرفیت های کشور با خبر بوده وصلاحیت مدیریت آنرا داشته باشد. من در هنگام ماموریت خود ثابت کرده ام، که من حوصله، کفایت، اخلاقی جرئت وقابلیت مدیریت خوب را دارم. در هیچ نوع فساد، خشونت ها، فاجعه ها وخونریزی دست ندارم. هردو دست من پاک است. دانش مردمی وکشور شمول من نیز هویدا است. در مصاحبه ها و مناظره ها با رسانه ها دانش عملی ومتعهد بودن اخلاقی من واضح شده. به سیاست داخلی وخارجی کشور می فهمم. از دارايی ملی وظرفیت های کشور با خبر هستم، به اساس آگاهی صلاحیت مدیریت آنرا نیز دارم. متعهد بودن به منافع ملی ووحدت ملی یک اصل زندگی من است. من ١٨ ساعت کار میکنم، پس ١٨ ساعت کار بیانگر صحت من است. از خداوند (ج) شکرگذارم، هیچ نوع مشکل صحی ندارم. به اساس فکر، آرزو وتعهد خود، که به مردم وکشور خود داشتم، به ریاست جمهوری نامزد شده ام. همین فکرمن است.
رييس جمهور خوب بايد ويژه گى هاى ذيل را داشته باشد: ١-بايد از طريق انتخابات آزاد و شفاف رييس جمهور شود. ٢-به اسلام و منافع ملى متعهد باشد. ٣-تاريخ گذشتۀ وى پاک و متهم به فساد نباشد. ٤-دست هاى وى به خون آلوده نباشد. ٥-تا يک حد تعليمات علمى داشته باشد. ٦-به جاى ترجيحات ذاتى به مصالح ملى ارزش دهد. ٧-مديريت خوب و صلاحت فيصله ها را داشته باشد. ٨-در مورد همه فيصله ها به احکام الله (ج) و مصالح ملى اهيمت دهد. ٩- براى وحدت ملى، اتفاق، پيشرفت و ترقى کشور تلاش نمايد. ١٠-در امور مشوره نمايد و فيصله هاى اکثريت را فوراً عملى نمايد. حوصلۀ شنيدن مشوره ها و انتقادها را داشته باشد. ١١-روابط خوب، به اساس روحيۀ احترام متقابل با همسايه ها و جهان داشته باشد. ١٢-خويشاوندى، رفاقت ها و ترجيجات سمتى و تنظيمى براى وى، مانع تعميل فيصله هاى شرعى و قانونى نشود. ١٣-معيار رفتار وى، افغانيت و اسلاميت باشد. خدا کند که ويژۀ گى هاى فوق را داشته باشم؛ اما هيچ کس به جز از انيبا معصوم نيست. براى خدمت به وطن عزم جدى دارم و مطمئنم که عشق اسلام و وطن در خونم جارى است و به اين اعتراف ميکنم. از خداوند( ج) ميخواهم که خصوصيات و صفات خوب ملى و اسلامى داشته باشم. خواهان دعاهاى مردم و کمک خداوند هستم تا با من و تيم کارى من، کمک نمايد.
می خواستم با تفصیل بیشتر روی برنامه ها و هریکپرسش های تان بحث کنم. امکانات در همین حد است. ازنظر من یک رییس جمهور خوب، کسی است که به وعده های خود عمل کند. راست، صادق و وطندوست باشد. متعهد به منافع ملی باشد، برخورد یکسان باهمه مردم داشته باشد. در موقعیت رییس جمهور فارغ از هر نوع قوم پروری، خویش خوری و رفاقت بازی باشد. مردم افغانستان را صرفنظر از زبان، قوم، جنس و موقعیت اجتماعی، عضو فعال جامعه بداند و دست مهربان خود را به سوی هم دراز کند. محبت و مواظبت برابر را به همه برساند و از تبعیض و امتیاز پرهیز کند. تقوای سیاسی واخلاقی داشته باشد، از خدا بترسد و به خلق خدا خدمت کند.