محمد رحيم مهاجر مقيم در پشاور مى گويد:"از مهاجرت خسته شدم، از يکسو مجبوريت تهيه نمودن نفقه براى خانواده و از سوى ديگر، ترس پوليس براى مه رنج آور است؛ حيران استم، چه کنم؟ اگر به کشور خود بروم، چه کار خواهم کرد، زمين و خانه نيز ندارم، امنيت نيز خوب نيست." شمابراى عودت مهاجرين افغان چه پلان داريد، امکانات زندگى و مستقر نمودن مهاجرين در افغانستان را چطور و از کدام راه ها برآورده ميسازيد؟
عودت با عزت مهاجرین و عودت شان به کشور، اسکان و جابجائی شان در داخل کشور مطابق به پلان اجرا خواهد شد؛ در این زمینه حمایت های حقوقی،‌ دیپلماتیک، مادی و معنوی را بسیج خواهیم نمود. ما در رابطه به شهروندان افغانستان مخصوصاً کودکان مهاجر کشور، احساس مسئولیت می نماییم و حفاظت از آنها را جزو مهم سیاست خارجی مان تلقی می نماییم. در زمینۀ کودکان مهاجر افغانی تمامی تلاش مان را به کار خواهیم انداخت، تا در پرتو برادری جهانی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در زمینۀ حقوق بشری از آرامش، رفاه و حقوق اساسی انسانی شان برخوردار شوند. برای تحقق این خواسته، از تمامی امکانات تخصصی حقوقی و پوتنسیل های دیپلماتیک نیز استفاده می نماییم.
عودت کننده ها و مهاجرین پروگرام های ذیل را روی دست داریم: - فراهم نمودن زمینه برگشت برای مهاجرین و ایجاد زمینه اشتغال و در صورت امکان توزیع زمین در ولایت هایی که در آن سکونت قبلی داشته اند - رفع مشکلات مهاجرین افغانی در سایر کشورها با کمک کميشنرى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو .ان. اچ. سی. آر) - حمایت از حقوق مهاجرین مطابق به قوانین ملی و بین المللی - ایجاد تسهیلات برای مهاجرین افغان در قسمت حل دعاوی حقوقی شان در کشورهای میزبان
برگشت وآرامی مهاجرین در اولویت های کاری ما قرار دارند. ما آماده ایم که برای هدف منطقوی وکشوری، تمامی مشکلات را مشترکاً بررسی کرده واز بین ببریم. مهاجرین حق دارندکه ازحمایت دولت بهرمند شوند. دفاع از حقوق آنها در کشور های خارجی از وظیفۀ دولت است. ما برگشت مهاجرین به کشور را به اساس یک برنامۀ منسجم به یک امر جدی مبدل میگردانیم. برای آنها راه های زندگی ومعیشت را فراهم میسازیم. پروژه هايی که حال برخی هموطنان ما در آن مصروف اندمانند فارم های زنبور، ماهی ومرغ؛ این پروژه ها را برای آنها فراهم میسازیم. آنها را در پروسۀ ملی با خود شریک میسازیم وبه امور تعلیمی وصحی شان توجۀ خاص صورت خواهد گرفت.
صلح بايد هرچه زودتر در کشور تامين گردد، تلاش هاى جدى، مخلصانه و صادقانه بايد براى تامين صلح آغاز گردد و بعداً پروژه هاى تهيه مسکن براى عودت کنندگان آغاز شود، تدارک کار براى آنها صورت گيرد و از منابع داخلى استفاده به عمل آيد. زراعت رشد يابد، استخراج معادن و سکتورخصوصى فعال گردد. فرصت هاى سرمايه گذارى براى سرمايه گذاران خارجى مهيا شوند تا مهاجرين افغان، آبرومندانه به وطن عزيز خود بر گردند و در آبادى کشور و قريۀ خود سهم فعال بگيرند.
مهاجرت در هر حال خیلی سخت است. الحمدلله شمار زیادی از هموطنان ما بازگشت کرده اند. شما هم بیایید، امنیت آنقدر بد نیست که شما را تکلیف دهد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کمک های اولیه را انجام می دهد. حتی به ترتیب نوبت، برای مهاجرین زمین های رهایشی توزیع می کند. می دانید که ما به سبب ناملایمت ها و درگیری هاى های طولانی، شمار زیادی از مهاجران را داریم. بازگشت آنان به یک سلسله اقدامات استثنایی نیاز دارد. دولت برای اسکان مجدد و کاریابی مهاجران خود را مسوول احساس می کند. هموطنان ما نان و آب خود را باهم مشترک می خورند. بیایید واز هوا و فضای کشور استفاده کنید. مردم افغانستان و حکومت آینده شما و مهاجران را تنها نمی گذارند