Add new comment

شهرهرات (پژواک، ٦ ميزان ٩٨): مسئولان حکومتى ولايت هرات ميگويند که امنیت تمام سایت های انتخاباتی گرفته شده و مردم میتوانند با خیال آرام، رای خود را استعمال کنند.
عبدالقيوم رحيمى والی هرات، پس از استعمال رای خود در لیسه گوهرشاد، به خبرنگاران گفت که امنیت تمام سایت های انتخاباتی در اين ولایت گرفته شده و مردم میتوانند با خیال آرام رای خود را استعمال نمایند.
در همین حال، امین الله امرخیل قوماندان امنیه هرات گفت که طالبان، از شب گذشته به این طرف تحرکاتی را بخاطر مختل ساختن روند انتخابات، در ولسوالی های کشک کهنه، کشک رباط سنگی، گلران و بخشی از ولسوالی کهسان انجام داده اند؛ اما این تحرکات شان بآ واکنش نیروهای امنیتی روبرو شده است.
وی افزود که طالبان تمام شبکه های مخابراتی در ولسوالی ها را قطع ساخته و نیز یک پایه برق وارداتی ترکمنستان را در ولسوالی کشک رباط سنگی، تخریب کرده اند و برق قطع شده است.
قومندان امنیه هرات گفت که بیش از هشت هزار نیروی امنیتی، بخاطر تامین امنیت سایت های انتخاباتی در شهر و ولسوالی های هرات گماشته شده اند.
وی افزود در سایت هايى که تهدیدات پایین دارند، پنج نیروی امنیتی، در سایت های با تهدیدات متوسط، ده نیروی امنیتی و سایت هايی که تهدیدات بلند امنیتی دارند، ١٥ نیروی امنیتی مستقر شده اند.
در همین حال داوود صدیق زاده رئیس کمیسیون انتخابات در هرات، در آغاز پروسه رای دهی به پژواک گفت که از مجموع سه صد مرکز رای دهی، در حال حاضر در ٢٤٣ مرکز رای دهی انتخابات برگزارشده است و در ٢١ مرکز رای دهی که در مسیر راه ها موقعیت دارد، به دلیل قطع شبکه های مخابراتی خبری در دست نیست.
وی افزود که در ولسوالی های پشت کوه و زیرکوه؛ بنا بر تهدیدات امنیتی، انتخابات برگزار نمی گردد.
وی گفت که ٥٧١ هزار نفر کارت رای دهی گرفته بودند و قرار است این شمار افراد در هرات، رای شان را استعمال کنند.
قابل يادآورى است که امروز در سرتاسر کشور، انتخابات رياست جمهورى برگزار است.
 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.