اتهامات وارده بر رييس صحت عامۀ ارزگان صحت نداشته است

ترينکوت (پژواک، اول سنبله ٩٤): مقامات ميگويند که اتهامات وارده بر داکتر خان آغا رييس صحت عامۀ ارزگان، ثابت نشده و موصوف دوباره به وظيفۀ خود برگشته است.
شفاخانۀ مرکزى ملکى ارزگان، به تاريخ(١٨ اسد) سال جارى، بعد از آن براى چند ساعت مسدود شد که رييس صحت عامۀ اين ولايت، به اتهام دست داشتن در فساد ادارى، از سوى رياست امنيت ملى اين ولايت بازداشت شد.
دولت محمد ناياب سخنگوى والى، در آن زمان به پژواک گفته بود که رييس صحت عامه، از سوى مولوى محمد جان رييس محاکم، به اتهام فساد ادارى بازداشت شده است.
امان الله تيمورى والى ازرگان، به تاريخ (اول سنبله) به آژانس خبرى پژواک گفت که ارگان هاى ذيربط، اتهامات وارده بر داکتر مياخيل را بررسى کرده و کدام اتهامى بر وى ثابت نشده است.
موصوف افزود: "ما مکتوب از محاکم دريافت کرديم که اتهامات وارده بر رييس صحت عامه، ثابت نشده و به وى  برائت داده شده است."
تيمورى گفت که داکتر مياخيل رييس صحت عامه، وظيفۀ خود را دوباره  آغاز نموده و امور روزمرۀ خود را به پيش ميبرد.
محمد حنيف څارنوال امنيت ملى ارزگان، به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها نيز اتهامات وارده بر  داکتر مياخيل را ثابت نکرده و موصوف بى گناه ميباشد.
به گفتۀ وى، کسانيکه بر وى اتهام بسته کرده بودند، آن را در جريان تحقيقات ثابت کرده نتوانستند.
داکتر مياخيل رييس صحت عامۀ ارزگان، به پژواک گفت که اتهام وارده بر وى ثابت نشده و از سوى محکمه، به وى برائت داده شده است.
وى افزود: عليه من به اساس ملحوظات شخصى توطئه ساخته شده بود."
موصوف، علاوه بر اعادۀ حيثيت خود، تقاضاکرد افرادى که وى را بى مورد متهم کرده و شخصيتش را خدشه دار نموده اند، بايد مجازات شوند.
داکتر مياخيل همچنان از ستره محکمه خواست تا يک هيئت با صلاحيت را به اين ولايت اعزام نمايد که اين قضيه را از نزديک، با دقت بررسى  کند.
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.